De methode als tomtom of als inspiratiebron

Natuurlijk hebben leraren te maken met de kerndoelen die kinderen moeten behalen. Meestal gebruiken zij de commerciële lesmethodes daarbij als ‘tomtom’: ze werken de methodes in chronologische volgorde door. Dat is echter geen verplichting; scholen kunnen zelf bepalen welke middelen en materialen zij gebruiken om de einddoelen te behalen. In O&O-activiteiten kunnen kinderen op allerlei manieren en in allerlei contexten aan de kerndoelen werken. Je kunt de methodes daarbij goed gebruiken als inspiratiebron. Je zult merken dat je de chronologie van de methodes gaandeweg steeds makkelijker los durft te laten. Het kerndoelenboekje vind je bij tegel 3 ‘Wat moet je weten?‘ van Professionalisering en bij de huidige tegel vind je in de Leidraad onderzoekend leren op pagina 11 de kerndoelen die specifiek passen bij onderzoekend leren.

Ruimte voor eigen vragen van kinderen

Er komen steeds meer lesmethodes op de markt voor Wetenschap & Technologie (W&T) en O&O. Op deze website hebben we bij diverse tegels al veel methodes toegevoegd waar je inspiratie en voorbeeldmateriaal uit kunt halen. Zeker als je als leraar net met O&O begint, kan zo’n methode houvast geven. Het is echter niet ideaal om de methode strikt te volgen, onder meer omdat de onderzoeksvragen en opdrachten dan vastliggen. De vragen komen dus niet vanuit de kinderen, terwijl juist dat zo cruciaal is bij onderzoekend en ontwerpend leren. Daarom is het belangrijk dat je, ook als je een W&T-methode gebruikt, altijd ruimte maakt voor de eigen vragen van kinderen. Naarmate je meer ervaring opdoet, zal je de methode steeds meer los kunnen laten. In het interview met schoolleider Jacqueline van Meurs dat hier is bijgevoegd, lees je daar meer over.

Aan de slag!

Net zoals je steeds ‘losser’ leert omgaan met de methodes, zo word je er gaandeweg ook beter in om flexibel om te gaan met de onderzoekscyclus. Het is niet per se nodig om altijd alle stappen van de cyclus te doorlopen. Het gaat er vooral om dat je aansluit bij de nieuwsgierigheid van kinderen, veel ruimte geeft voor hun eigen vragen en probeert om zo veel mogelijk geïntegreerd onderwijs te verzorgen. In het artikel ‘O&O integreren bij W&T’ vind je praktijkvoorbeelden daarbij en in de volgende tegel, 5 ‘Nieuwsgierig naar vakkenintegratie’, gaan we daar dieper op in.