Let op onbewuste genderstereotypen!

Onderzoekend en ontwerpend leren kan worden belemmerd door stereotype beeldvorming over jongens en meisjes en vrouwelijke en mannelijke leerkrachten. Onbewust hebben we meer stereotype houdingen en associaties dan we denken. Daardoor benaderen leraren jongens vaak anders dan meisjes en hebben vrouwelijke leraren vaker dan hun mannelijke collega’s het zelfbeeld ‘dat ze niet technisch zijn’. Vergeleken met 66 andere landen staat Nederland zelfs bovenaan als het gaat om gender-stereotypering en W&T. Dat gaat samen met een lage instroom van meisjes in technische opleidingen en beroepen. Meer informatie daarover en ook over wat je kunt doen, al in het basisonderwijs, vind je in het rapport ‘Het technologisch tekort’ en in het artikel ‘Techniek niks voor mij?!’. Als je eerst meer inzicht en achtergrond wil over gender stereotypen en beeldvorming t.o.v. W&T, lees dan de artikelen van het VHTO!

Hoe zit dat bij mij?

Goede O&O leraren zijn zich bewust van dit fenomeen en vooral van hun eigen genderstereotyperingen. Daarom is het belangrijk dat je jezelf daarover bevraagt: hoe zit dat bij mij? Hoe kijk ik naar mezelf, als man, als vrouw? En naar mijn leerlingen? Behandel ik meisjes wel eens anders dan jongens? Wie zich bewust is van zijn eigen stereotype beelden of gedragingen, kan deze veranderen. Het gaat immers om percepties en niet om feiten.