Kenmerken van een goede O&O leraar

Een goede O&O leraar stimuleert zijn of haar leerlingen om een onderzoekende houding te ontwikkelen, maar werkt ook aan de eigen onderzoekende houding. Je verwondert je als leerkracht zelf over allerlei dingen en stelt nieuwsgierige vragen die je zelf wel zou willen onderzoeken. Je kunt bijvoorbeeld af en toe een paar dagen een ‘verwonderdagboek’ bijhouden waarin je allerlei dingen die je invallen opschrijft. Een voorbeeld daarvoor is bijgevoegd. Je kunt dit ook als thuisopdracht aan je leerlingen meegeven of een ‘verwondermuur’ in de klas maken. Zo ben je voor kinderen een beter rolmodel en herken je het vraaggedrag van de kinderen beter. Bovendien kom je dan samen met je leerlingen meestal tot vragen die creatiever en uitdagender zijn dan de ‘standaard O&O-vragen’.

Balans tussen sturen en loslaten

Leraren die hun eigen nieuwsgierige vragen stellen, durven ook aan de slag te gaan met onderwerpen waar ze zelf niet per se alles van weten. Dat wil niet zeggen dat je geen kennis overdraagt en niet stuurt. Dat doe je weldegelijk, maar je durft ook los te laten door vragen te laten ontstaan bij de kinderen en bij jezelf. Een goede O&O leraar weet de balans te vinden tussen sturen en loslaten.
 
Je hoeft als leerkracht niet altijd veel kennis te hebben over de inhouden van O&O activiteiten. Wél is het belangrijk dat je kennis hebt over hoe kinderen het beste leren. Een goede O&O leraar heeft leerpsychologische kennis en weet hoe hij kinderen diep kan laten leren. De leraar weet waarom het belangrijk is om het hogere orde denken van kinderen te stimuleren en hoe hij dat kan doen bij verschillende typen leerlingen.

Aan de slag!

In het wetenschappelijke review artikel over de rol van de leerkracht bij onderzoekend leren, lees je wat de belangrijke strategieën zijn voor leraren bij het begeleiden van O&O onderwijs. In het artikel ‘grote onderzoekers’ wordt aandacht besteed aan het stimuleren van een onderzoekende houding. In het artikel ‘De leerkracht van het kleuterlab’ lees je wat je kan doen om een onderzoekende leeromgeving te creëren.