Attitude is everything

Het is van essentieel belang dat leerkrachten zelf een positieve houding ontwikkelen ten opzichte van onderzoekend en ontwerpend leren en innovatief lesgeven. Deze houding wordt gekenmerkt door drie elementen:

  • Meningen en gedachten: je vindt onderzoekend en ontwerpend leren belangrijk voor kinderen, je bent ervan overtuigd dat álle leerlingen er baat bij hebben.
  • Gevoelens: je beleeft er veel plezier aan om innovatief les te geven en met de kinderen O&O activiteiten te doen.
  • Waargenomen controle: je voelt je bekwaam. Je hebt het vertrouwen dat je de kennis en vaardigheden beheerst om onderzoekend en ontwerpend les te geven en dat je dat in allerlei situaties kunt doen.

Leraren hebben deze houdingsaspecten niet altijd even sterk ontwikkeld. Ze denken bijvoorbeeld dat onderzoekend en ontwerpend leren niks voor hen is omdat ze ‘niet technisch’ zijn, of ze vinden het eng om op deze manier les te geven, omdat ze gewend zijn om de lesmethodes vrij strak te volgen. Uit onderzoek blijkt dat leraren door middel van professionalisering een positieve houding tegenover innovatief lesgeven kunnen ontwikkelen. Door bewustwording en training maken zij zich gaandeweg de drie genoemde houdingaspecten eigen.

Aan de slag!

In de wetenschappelijke artikelen van Sandra van Aalderen en Juliette Walma van der Molen over de attitude van leerkrachten t.o.v. W&T lees je meer over de achtergronden van deze houdingen. Bij die artikelen hoort ook een vragenlijst voor leerkrachten die hier is bijgevoegd. Daarmee kun je zelf inschatten hoe het zit met jouw houding t.o.v. O&O lesgeven. In het artikel van Jenny Schrumpf lees je meer over de houding van Pabo studenten t.o.v. W&T onderwijs. Ook in het boek Talenten Voeden vind je meer uitleg over leerkrachtattitudes op pagina 78. In het artikel van Marjon Bruggink en Frits Harinck over de onderzoekende houding wordt toegelicht wat een bredere eigen onderzoekende houding van leerkrachten kan inhouden.