Schoolleiders en bestuurders als aanjagers en verbinders

Onderzoek naar succesfactoren bij de invoering van onderwijsvernieuwingen laat zien dat de schoolleider hierbij een belangrijke rol speelt. De schoolleider doorloopt het proces samen met het team en zorgt ervoor dat de visie van onderop wordt geformuleerd, zodat het echt een gemeenschappelijke visie is en een gemeenschappelijk proces.

Aan de slag!

De schoolleider geeft het team tijd en ruimte om W&T en O&O samen te ontwikkelen, te oefenen, fouten te maken en van elkaar te leren. Omdat je als schoolleider wilt weten hoe het gaat en wat er gebeurt, neem je actief deel aan het proces. Je woont O&O-activiteiten bij en je stimuleert leraren om ook veel bij elkaar in de klas te kijken, samen te werken, uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook organiseer en faciliteer je als schoolleider professionalisering die aansluit bij de behoeften van het team, je bent daarbij betrokken en je neemt zelf ook deel aan professionaliseringsactiviteiten. De bijgevoegde artikelen geven een uitgebreid overzicht van effectieve manieren waarop je dat kan doen.

Zoals de schoolleider het team aanjaagt en verbindt, zo doet de bestuurder dat met de schoolleiders. Als bestuurder zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van de O&O-ontwikkelingen in de scholen en je voert daarover regelmatig het gesprek met de schoolleiders. Je organiseert bovenschoolse collegiale consultatie voor schoolleiders, zodat ze kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Ook zorg je ervoor dat je als bestuurder zelf wordt gevoed en geïnspireerd, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een netwerk van bestuurders. Bestuurders Reinoud de Vries en Henk Mulder vertellen daar meer over in het bijgevoegde interviews.