Samenwerken en anders organiseren

Onderzoekend en ontwerpend leren vereist geen grote investeringen en ingrepen. Het is leuk, maar helemaal niet nodig om een technieklokaal in te richten en allerlei (dure) materialen aan te schaffen. Bestaande ruimtes voldoen, en huis- tuin- en keukenmaterialen zijn heel geschikt om nieuwsgierige vragen bij kinderen uit te lokken en een onderzoekende houding te stimuleren. Daar gaat het immers om bij O&O!

Verschillende manieren

Om tijd voor O&O-projecten te creëren en samenwerking te stimuleren, gaan scholen het onderwijs wel vaak anders organiseren. Ze delen het rooster zo in, dat er tijd vrijkomt om samen aan O&O-projecten te werken. Dat kan op verschillende manieren. Zo zijn er scholen waar de kinderen ’s ochtends de ‘gewone’ lessen volgen en ‘s middags werken aan O&O-projecten. In deze projecten, die het team gezamenlijk ontwikkelt, oefenen en herhalen de leerlingen de behandelde leerstof en passen ze het geleerde toe in verschillende contexten.

Naast aanpassingen in het rooster, wordt ook het gebouw, de ruimte vaak op een andere manier gebruikt. Zo gebruiken scholen de grote gemeenschappelijke ruimtes bijvoorbeeld voor O&O-projecten waarin meerdere groepen samenwerken. Om het leren van elkaar te stimuleren, worden de groepen vaak anders ingedeeld of samengevoegd. En natuurlijk kunnen kinderen ook buiten het schoolgebouw van alles onderzoeken.

Aan de slag!

Er is niet één enkel passend recept te geven voor het anders organiseren van je roosters of lesprogramma. Maar scholen die met O&O zijn begonnen, vinden werkenderwijs hun weg. In het boekje met voorbeeldscholen en in de documenten met praktijkvoorbeelden vind je veel inspiratie om ook zelf aan de slag te gaan! In het artikel over de school als lerende organisatie ontdek je hoe je met je team als professionele leergemeenschap aan de slag kunt gaan.