Het team als bouwsteen

Een belangrijk kenmerk van goede professionaliseringsactiviteiten is de collectieve participatie van het team. De invoering van onderzoekend en ontwerpend leren is dan ook niet iets van individuele leraren, maar van het hele team. Je doet het samen. Gezamenlijk ontwikkel je een visie: waar staan we en waar willen we naartoe? De visie ontstaat van onderop, in het team.

Waar staan we nu en waar willen we naartoe

Om te kunnen vaststellen waar je als school naartoe wilt en hoe je daar komt, brengt het team eerst in kaart waar de school nu staat. Wat is ons startpunt? Het team voert een nulmeting uit: wat doen we al aan O&O? Doen we dat bewust en systematisch? En is dat ook duidelijk voor de leerlingen? Vervolgens bespreek je waar je als team naartoe wilt. Je maakt dat zo concreet mogelijk: welke beelden zien we voor ons? Wat doen we dan wel en juist niet? Als duidelijk is waar je als team naartoe wilt, maak je samen een stappenplan om daar te komen. Bij de uitvoering van het plan – wie doet wat en wanneer – maak je gebruik van de talenten en individuele kwaliteiten van teamleden.

Aan de slag!

Met behulp van het W&T kompas kun je samen als team kijken waar je staat en welke stappen je wil gaan nemen. In de flyer over het W&T kompas lees je daar meer over en in het filmpje zie je hoe scholen aan de slag zijn gegaan. Ook de W&T wijzer en de beschreven fases voor het invoeren van W&T op je school geven je daarvoor verschillende handreikingen. In het spel Expeditie Edison kun je met je team kennismaken met W&T en samen aan de vraag werken: hoe geven we W&T en O&O een permanente plek in ons curriculum? Verder vind je hier nog een prachtig schoolvoorbeeld: Theresia Ruijter vertelt hoe zij gaandeweg samen met haar schoolteam OOL en W&T op haar school heeft ingebed.