Over Weten Wat Werkt bij leren ontdekken

Weten Wat Werkt bij leren ontdekken is de naam van de Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL), één van de vier Kennistafels opgericht door de PO-Raad en het NRO. Bestaande kennis en expertise op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren in kaart brengen, ontsluiten en delen; dat is waar deze Kennistafel voor staat. De kennistafel OOL bestaat uit professionals uit de onderwijspraktijk en uit de wetenschap. Allemaal hebben zij kennis en expertise op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren en zijn zij bevlogen pleitbezorgers van deze manier van leren.

De leden van de kennistafel

 • Reinoud de Vries, bestuurder Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
 • Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling, W&T
 • Hein van den Bemt, projectleider voor het onderwijs
 • Nanda Zonjee, groepsleerkracht (1-2) & techniekcoördinator
 • Maartje Raijmakers, Cognitive Science & Development
 • Tessa Slim, promovendus /leerkracht basisonderwijs
 • Sanne Dekker, hoofd Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit
 • Alice Schut, onderzoeker ontwerpend leren po
 • Miroslava Silva Ordaz, teacher International School of Delft
 • Xander Roels, Innovatie Coach en XperiO (W&T en OOL)
 • Marijn Meijer, didacticus, exacte vakken, curriculumontwikkeling
 • Ans de Graaf, 2-schools directeur van scholen
 • Jerry Knotter, directeur OBS ’t Palet
 • Karin Striekwold, projectleider Haags Onderwijs Anders
 • Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
 • Maaike Kramer, directeur Eerste Westlandse Montessori School
 • Anna Hotze, lector wetenschap en technologie
 • Cobi van Beek, lid CvB De Haagse Scholen
 • Bart Tuerlings, coach & trainer
 • Remke Klapwijk, Wetenschapsknooppunt TU Delft
 • Els Kok, ontwerpenindeklas.nl
 • Henderien Steenbeek, lector Curious Minds
 • Carla Roos, senior projectleider Kennis & Kwaliteit
 • Henk Mulder, lid CvB stichting Archipel
 • Nanja van Es, Beleidsmedewerker onderwijsvernieuwing De Haagse Scholen
 • Patricia Houtsma, bovenschools directeur De Haagse Scholen
 • Babs Rosenmuller, communicatie

Over de Kennistafels

Wetenschappelijke kennis en onderzoek kunnen veel bijdragen aan de kwaliteit en de verbetering van het onderwijs. Hiervoor is het wel nodig om goed zicht te hebben op de belangrijkste kennisvragen van leraren, schoolleiders en bestuurders. Het formuleren van kennisvragen, het uitzoeken wat er al aan kennis uit onderzoek bestaat en het in kaart brengen van welk nieuw onderzoek nodig is vergt een gesprek tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers.

Organiseren van het gesprek

Een Kennistafel organiseert dit gesprek en brengt experts uit het onderwijs en het onderzoek bijeen. Het is een manier van werken waarbij belangrijke vraagstukken uit de onderwijspraktijk worden geïnventariseerd en verder verkend. Op deze manier wordt de kennisbehoefte in kaart gebracht en krijgt men zicht op de aanwezigheid van daarop aansluitende bestaande- en ontbrekende kennis.

Samen aan de Kennistafel

De kennisbehoefte van het onderwijs wordt dankzij deze werkwijze niet alleen van achter het bureau bepaald, maar in co-creatie met professionals uit het onderwijs en onderzoeksinstellingen. ‘Aan’ de Kennistafel hebben namelijk zowel praktijkexperts als wetenschappers een plaats. De PO-Raad en het NRO hebben vier Kennistafels opgericht die zich bezighouden met de volgende onderwerpen:

 • Effectief leesonderwijs
 • Ontwerpend en onderzoekend leren – Weten Wat Werkt bij leren ontdekken
 • Gepersonaliseerd leren met ICT
 • Nieuwkomersonderwijs

Maak kennis met onze kennistafels

Vergroten van kennisbenutting door onderwijspraktijk

De leden van een Kennistafel komen meerdere keren per jaar bijeen en stellen gezamenlijk een agenda vast met wat de belangrijkste kennisvragen vanuit de onderwijspraktijk zijn rondom het betreffende thema. Gezamenlijk bekijken de leden naar welke vragen er al beantwoord kunnen worden met beschikbare kennis uit wetenschappelijk onderzoek, welke vragen er nog beantwoord dienen te worden door wetenschappelijk onderzoek en hoe de verspreiding van relevante kennis het beste georganiseerd en vormgegeven kan worden om zo de kans op kennisbenutting door onderwijspraktijk te vergroten. De leden van de kennistafel hebben ook de regie over de uitvoer van de agenda en zorgen dat de agenda actueel blijft.

Meer lezen

Lees ook Agendering en regievorming via Kennistafels.