Wat is dat eigenlijk, nieuwsgierigheid?

Onderzoekend en ontwerpend leren begint met nieuwsgierigheid: je iets afvragen, vragen stellen. Kinderen verwonderen zich ergens over, hebben daarover vragen en willen graag op zoek naar antwoorden. Leren begint immers met iets nog niet weten, niet begrijpen of nog niet kunnen. Daarom is nieuwsgierigheid zo belangrijk in het onderwijs; het zet kinderen aan tot vragen stellen en tot dieper leren. Wanneer je niet alleen maar de kennis overgedragen krijgt die al door anderen is vergaard, maar zelf nieuwe vragen stelt en kennis combineert, kun je tot dieper begrip komen en tot nieuwe oplossingen. Maar weten we eigenlijk wel wat nieuwsgierigheid precies is? Verstaan we daar allemaal hetzelfde onder? En maakt het uit hoe we tegen de nieuwsgierigheid van kinderen aankijken en hoe we daarmee omgaan? Op de volgende pagina’s geven we daarover meer informatie.