Voorbeelden van projecten

Goed, voedend onderwijs dat gericht is op dieper leren, laat leerlingen met een kritische en creatieve blik zaken van alle kanten bekijken, hun eigen gedachten formuleren en vormgeven, laat hen zelf met nieuwe oplossingen komen, laat hen reflecteren, hun beeldvorming bijstellen, en leert hen dat er lang niet altijd maar één goed antwoord of maar één vaststaande oplossing is en dat dát er nu juist voor zorgt dat onze kennis zich ontwikkelt en wij bestaande zaken kunnen verbeteren.

Goede projecten bevatten opdrachten en lessen die:

 • Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen
 • Aanzetten tot meer eigen creativiteit en andersom denken
 • Voldoende open-einde vragen bevatten
 • Een hoger abstractieniveau bevatten
 • Meer complexiteit bevatten
 • Stimuleren tot eigen onderzoek en ontwerp
 • Voldoende reflectie uitlokken
 • Een beroep doen op meta-cognitieve vaardigheden

Waarbij:

 • Niet slechts één antwoord of oplossing goed is
 • Falen en opnieuw proberen worden gestimuleerd
 • Kinderen ook van elkaar kunnen leren
 • Interesse en iets tot een goed einde willen brengen hand in hand gaan

Aan de slag!

We geven in deze tegel een aantal voorbeelden van lessenseries en projecten voor verschillende leeftijden waar je inspiratie uit kunt opdoen. Maar er is nog veel meer te vinden via allerlei organisaties, wetenschapsknooppunten en musea!