Nieuwsgierigheid; van leuk naar belangrijk!

Als kinderen ergens nieuwsgierig naar zijn, willen ze het graag onderzoeken. Nieuwsgierigheid versterkt hun motivatie en dat maakt leren leuk. Uit onderzoek blijkt bovendien dat nieuwsgierigheid een positieve invloed heeft op de leerprestaties van kinderen. Naast factoren zoals intelligentie en inspanning (betrokkenheid bij de taak), heeft ook nieuwsgierigheid een positieve invloed op de schoolprestaties. Het is zelfs een betere voorspeller van schoolsucces dan letter- en getallenkennis. Nieuwsgierigheid maakt leren dus niet alleen leuk; het zorgt er ook voor dat kinderen beter leren.

Positieve invloed op de leerprestaties

Dat gaat echter niet helemaal vanzelf. Nieuwsgierigheid vervult die functie vooral als kinderen worden uitgedaagd, keuzevrijheid hebben en invloed hebben op hun leeromgeving. Het maakt dan ook uit op wat voor een school kinderen zitten en op welke manier ze onderwijs krijgen. Zo heeft het een positieve invloed op de leerprestaties als er op school een cultuur heerst die de nieuwsgierigheid van kinderen aanmoedigt en faciliteert. En andersom: scholen die kinderen onvoldoende uitdagen, zijn het minst succesvol.

Aan de slag!

In het wetenschappelijke artikel van Von Stumm lees je over het onderzoek naar de voorspellers van schoolprestaties. Dekker & Van Baren-Nawrocka beschrijven op een toegankelijke manier wat de waarde is van onderzoekend leren en de rol van nieuwsgierigheid hierin. In de publicatie van Helen Reed is helder uiteengezet hoe belangrijk nieuwsgierigheid is voor het leren van leerlingen, vanuit het perspectief van het (ontwikkelende) brein. In de video’s worden praktijkvoorbeelden gegeven waarin leraren aangeven hoe ze nieuwsgierigheid begeleiden en hoe ze samen met leerlingen op zoek gaan naar antwoorden.