Nieuwsgierigheid als motor voor leren

Nieuwsgierigheid is het uitgangspunt van onderzoekend en ontdekkend leren: kinderen onderzoeken zaken die hen verwonderen en waar ze nieuwsgierig naar zijn. Zij bepalen in sterke mate zelf hun onderzoeksvragen. Die keuzevrijheid versterkt hun gevoel van autonomie en hun intrinsieke motivatie. Tijdens het onderzoeken ontdekken en leren kinderen van alles, maar dienen zich ook weer allerlei nieuwe vragen aan. Zo blijft nieuwsgierigheid kinderen steeds weer aanzetten tot nieuwe vragen, verder onderzoek en leren. Nieuwsgierigheid is kortom een motor voor leren.