Nieuwsgierigheid in ál je lessen

Op een nieuwsgierige school heerst in álle lessen een vragende leercultuur. Of het nu gaat om wereldoriëntatie, taal, rekenen, of techniek: in elke les is er ruimte voor de (denk)vragen van de kinderen zelf. Natuurlijk geven leraren instructie en dragen zij kennis over, maar dat alles beklijft beter als kinderen zich eerst afvragen welke vragen zij zélf over het betreffende onderwerp hebben.

De leraar stimuleert

Dat leraren in alle lessen aandacht besteden aan de vragen van kinderen is ook belangrijk omdat het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding een overkoepelend leerdoel is. Het is een leerdoel op zich dat kinderen zich die houding eigen maken: ze stellen hun eigen (denk) vragen en vinden dat leuk en belangrijk. De leraar stimuleert dat kinderen deze houding ontwikkelen door hen in alle lessen stil te laten staan bij hun eigen (denk)vragen.

Aan de slag!

Dit betekent niet dat leraren hun lessen ingrijpend moeten veranderen. Het gaat erom dat de leraar aan het begin van de les de tijd neemt om nieuwsgierige leervragen bij de leerlingen te stimuleren. Je kunt kinderen laten brainstormen, vrij laten associëren of verwonderen, mindmaps laten maken, een vragenmuur in je klas ophangen, verbanden tussen verschillende onderwerpen laten ontdekken, of ideeën laten bedenken om zaken op te lossen. Al deze dingen kunnen hen leren dat er lang niet altijd maar één antwoord goed is en dat zelf nadenken en je van alles afvragen belangrijk en leuk is en gewaardeerd wordt. In de Didaktief special over de leraar als talent manager en in de Toolkit talentgerichte ontwikkeling vind je meer achtergrondinformatie en handreikingen.