De nieuwsgierige leraar

In een school met een vragende leercultuur werken nieuwsgierige leraren. Als rolmodel voor de kinderen leef je als leraar een nieuwsgierige houding voor. Je laat de kinderen merken dat je heel veel nog niet weet, en dat dat kansen geeft om te leren. Je stelt zelf dus veel (denk)vragen. Je laat zien dat het leerzaam en leuk is om vragen te stellen en je maakt de kinderen duidelijk dat iedereen daarin kan groeien en het op school wordt gewaardeerd als je veel vragen stelt.

Goed kijken

Nieuwsgierige leraren kijken heel goed naar de kinderen in hun klas; ze zijn dus niet alleen nieuwsgierig naar allerlei kennis, maar ook naar de talenten van hun leerlingen. Waarom vraag jij dit? Wat denk jij precies? Wat speelt zich nog meer af in jouw hoofd? De leraar kijkt ook goed op welke manier kinderen hun nieuwsgierigheid uiten, want niet alle kinderen laten dat op dezelfde manier zien.

Aan de slag!

Ook willen nieuwsgierige leraren meer kennis verwerven over onderzoekend en ontwerpend lesgeven, over het belang van een nieuwsgierige houding en over het creëren van een vragende leercultuur. De nieuwsgierige leraar wil een pedagogisch en didactisch repertoire ontwikkelen om zo’n cultuur te creëren in de klas en wil zich op dit gebied graag professionaliseren. In het derde deel van het boek Talenten Voeden vind je hiervoor meer achtergrondinformatie. Als je wil reflecteren op je eigen nieuwsgierigheid als leerkracht, schoolleider of bestuurder, vul dan eens de bijgevoegde vragenlijst in. Of durf te gaan filosoferen met kinderen en stel jezelf net zo open op als je leerlingen!