De buitenwereld naar binnen halen

Een nieuwsgierige school zet de ramen en de deuren wagenwijd open. De school haalt de buitenwereld naar binnen en gaat met de kinderen naar buiten om van alles te ontdekken en te onderzoeken.

Belangrijke bron

Allereerst is de wereld van de kinderen zélf een belangrijke bron voor onderzoekend en ontwerpend leren. Leraren halen die wereld de klas in door kinderen uit te nodigen om te vertellen, vragen te stellen en na te denken over dingen die zij buiten school doen en beleven. Zo delen de kinderen bijvoorbeeld kennis en ervaringen over hun hobby’s, hun familie(geschiedenis) of wat ze thuis meemaken. Ze bevragen elkaar en leren van elkaar.

Daarnaast biedt de ‘grotere’ buitenwereld – zowel de virtuele als de ‘echte’ wereld – veel rijke mogelijkheden die de school vaak zelf niet kan bieden. Zo vind je op websites van bijvoorbeeld science musea, natuurorganisaties en culturele instellingen een rijkdom aan materialen, projecten en lessen die je gratis kunt downloaden en direct kunt gebruiken.

Echte wereld

Ook benutten leraren allerlei leermogelijkheden in de ‘echte’ wereld. Ze trekken met hun leerlingen de natuur in, bezoeken bedrijven en instellingen, of halen mensen uit allerlei beroepen de klas in. Ze nodigen ouders uit om in de klas te komen vertellen over hun vak of om hun kennis in te zetten in een les of een project. Je hoeft als leraar dus niet alles zelf te verzinnen; de buitenwereld biedt voor onderzoekend en ontdekkend leren ontzettend veel mogelijkheden, die je zo kunt inzetten in de klas.

Aan de slag!

Bij de vierde tegel over Nieuwsgierigheid in actie gaven we al een aantal voorbeelden van materialen en projecten. Bij deze tegel geven we nog meer voorbeelden, vanuit (science) musea, natuurorganisaties en om bezoeken aan bedrijven in je omgeving goed te organiseren.

Opbrengstenbank

Publicaties & links

Overzicht musea

Vrijwel alle musea bieden educatieve programma’s, vaak met materialen die je vanaf de website kunt downloaden. Enkele voorbeelden: