Filmpjes opbrengsten onderzoekend leren/mate van begeleiding

Filmpje 1.

Onderzoekend leren is een werkvorm die zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs wordt gebruikt. Leerlingen kunnen in deze werkvorm veel kennis en vaardigheden opdoen die belangrijk zijn voor hun verdere leren. Belangrijk is wel dat zij daarbij goed door leraren worden begeleid. Maar welke gedragingen van leraren zijn daarbij effectief? Hoeveel sturing geef je? En welke?

Filmpje 2.

Basisschool De Opslach in Wommels werkt samen met het lectoraat Taalgebruik en Leren van NHL Stenden Hogeschool aan projecten voor onderzoekend leren. Uitgangspunt is de vraag hoe leraren de taalontwikkeling en het actief verwerven van kennis gelijktijdig kunnen stimuleren. Een onderzoekende houding van leerlingen is hierbij de basis voor het leren. Vanuit nieuwsgierigheid stellen leerlingen relevante vragen en gaan ze samen op zoek naar antwoorden.