Voor de leraar

Van 29 oktober 2019 tot 29 oktober 2021 krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een po, vo of mbo school in Nederland toegang tot EBSCO Education Source: een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Ruim 1 miljoen artikelen in EBSCO zijn vrij toegankelijk. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Zie voor meer informatie www.voordeleraar.nl.