Van 29 oktober 2019 tot 29 oktober 2021 krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een po, vo of mbo school in Nederland toegang tot EBSCO Education Source: een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Ruim 1 miljoen artikelen in EBSCO zijn vrij toegankelijk. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Zie voor meer informatie www.voordeleraar.nl.