KennisLab

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

1. Didactiek van het levensecht/authentiek leren

Actief

Dit Kennislab onderzoekt in hoeverre er vanuit ieders specifieke school- en opleidingscontext voldoende gemeenschappelijkheid en afbakening te vinden is op het authentiek-, levensecht- en buitenschools leren.

2. Stuurkracht/agency van leraren in de context van onderwijsinnovaties

Actief

Dit Kennislab onderzoekt hoe de stuurkracht van leraren kan worden versterkt in interactie met hun omgeving.

3. Formatief evalueren/feedback geven PO en VO

Actief

In het Kennislab formatief evalueren staat het ontwerpen van (een deel van) het cyclische proces van formatief evalueren in relatie tot zelfregulatie centraal. Het Kennislab ontwerpt vanuit deze focus één of meer tools die docenten of leerlingen/studenten kunnen inzetten als hulpmiddel in het proces van formatief evalueren.

4. De rol van de docent in onderwijs waarbij de leerling en niet het systeem centraal staat

Actief

Vanuit de literatuur geeft dit Kennislab invulling aan het didactisch, pedagogisch en vakinhoudelijk repertoire dat een docent nodig heeft om de leerling centraal te stellen in zijn onderwijs en vervolgens wordt er vanuit dit overzicht een praktische vertaling gemaakt.