zoek in kennisbank

Types
102 resultaten

Opbrengst | Kennislab 2 Onderwijs en Sociaal Ondernemerschap spelenderwijs

 In een reeks bijeenkomsten waarin we onszelf de vraag stelden wat willen wij onze pabo studenten leren en laten ervaren als het gaat om sociaal ondernemerschap, kwamen we uiteindelijk tot het idee om iets met speldidactiek te doen. Dit bleek niet zo gemakkelijk te zijn als we wellicht dachten. Lees in deze samenvatting wat dit kennislab heeft gedaan.

Spelkaarten Superagent-spelregels

Doel van de spelkaarten is om deelnemers na te laten denken over concrete manieren waarop zij iets ‘anders’ kunnen doen in hun onderwijspraktijk. De spelkaarten nodigen uit om een actie te concretiseren met elkaar en de uitvoering hiervan zo concreet mogelijk te maken en daar na afloop op te reflecteren. De acties zijn bedoeld om te oefenen met een van de kwaliteiten van een ‘superagent’. Wilt u het totale spel ontvangen? Stuurt u dan een mail aan sprongvoorwaarts-flot@fontys.nl

Publicaties & links

Opbrengst Kennislab 3: De vier T’s

Het spel heeft als doel dat (beginnende) docenten/ lerarenopleider met elkaar in gesprek gaan over de veranderende rollen van de docent.

Publicaties & links

Opbrengst lab 1. Burgerschap en morele oriëntatie

Leraren leveren actief een bijdrage aan burgerschapsvorming van leerlingen. Het gaat dan om houding en vaardigheden zoals het leren respecteren van diversiteit en om leerlingen voor te bereiden op democratisch samenleven en actief burgerschap. De school biedt hiervoor een oefenplaats waarin leerlingen leren zich te verhouden tot elkaar, dat ze de wereld waarin ze leven […]

PowerPoint | Discovery fase t/m ideation fase

PowerPoint van de bijeenkomst van Kennislab 3. waarin stil werd gestaan bij verschillende vragen.

Over dit kennislab | Wat gaan we doen?

In ons Kennislab met als thema onderwijs en sociaal ondernemerschap willen wij aan de hand van speldidactiek, studenten op de pabo de betekenis van sociaal ondernemerschap bij brengen. Wij willen dit doen door sociaal ondernemerschap tot leven te brengen door middel van een spelervaring. De bijvangst is dat hopelijk zij de volgende stap kunnen zetten en dit model leren aan kinderen op de basisschool.

Opbrengst kennislab 2 | Superagent

Het resultaat van kennislab 2 is het spel Superagent. Het spel is individueel te spelen door elke keer als persoon een kaart te trekken met een reflectievraag en zelf hierop te reflecteren en actie te ondernemen. Het spel is als groep te spelen met: pionnen, fiches, een spelbord, dobbelstenen, beschrijvingen van superhelden en reflectiekaarten.

Publicaties & links

Opbrengst kennislab 1 | Didactiek van het levensecht/authentiek leren

Het ontwikkelen van authentiek leren binnen educatie begint met een gesprek, een dialoog, en het stellen van vragen. Bekijk hier de opbrengsten van kennislab 1 | Didactiek van het levensecht/authentiek leren.

Publicaties & links

Opbrengsten kennislab 3 | Formatief evalueren/feedback geven PO en VO

Hieronder de opbrengsten van kennislab 3 | Formatief evalueren/feedback geven PO en VO. Deze tool bevat per fase vragen en voorbeelden  m.b.t. formatief feedback geven.

Publicaties & links

Blog over de 3e bijeenkomst | Kennislab agency van leraren in de context van onderwijsinnovaties

Iedere deelnemer heeft aan de hand van minimaal twee artikelen rond een van de deelthema’s die we benoemd hebben uitgediept. Het betreft de volgende thema’s: Professionele identiteit, Hoe ontwikkel je agency (en wat is het) en Energie.