School

3. Professionele identiteit van leraren (in-opleiding)

In dit kennislab staat de professionele identiteit van de leraar in een veranderende onderwijscontext centraal. Denk bijvoorbeeld aan de leraar van wie gevraagd wordt om meer te coachen of te differentiëren tussen leerlingen. Het innemen van een andere rol vraagt niet alleen iets van zijn/haar kennis en vaardigheden, maar kan ook iets betekenen voor zijn/haar professionele identiteit.

Er kunnen bijvoorbeeld spanningen optreden tussen de leraarsrol die de leraar ‘gewend’ is en de ‘nieuwe rol’ die van hem/haar gevraagd wordt. Dit kan betekenen dat de leraar in een (transformatief) leerproces terechtkomt wat verwarring en emoties met zich mee kan brengen. De opbrengsten uit dit kennislab bieden handvatten om hier mee om te gaan of bespreekbaar te maken.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Fontys Hogerscholen

Annet Meinen

a.meinen@fontys.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken
  • Fontys Hogescholen
  • Trion Opleidingsschool
  • Stichting Quadraam
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Inspiratie

Opbrengst: Handleiding toolbox voor leraren (in opleiding)

Kennislab 3 heeft de handleiding toolbox voor leraren (in opleiding) opgeleverd. Een reiskoffer, bedoeld om jezelf en/of anderen te ondersteunen bij de reis van je professionele identiteitsontwikkeling als onderwijsprofessional. In de koffer vind je materialen over professionele identiteitsontwikkeling voorbereid door een groep betrokken onderwijsprofessionals.

Nieuwe berichten Kennislab 3.

Bijeenkomst 1 stond in het teken van de verkenning van het thema. In daaropvolgende bijeenkomsten brachten verschillende activiteiten ons steeds dichter bij de focus. Lees hier de update van Kennislab 3.

Kennislab 3 in actie

De leden van Kennislab 3 in actie. Geheel coronaproof.

Eerste bijeenkomst Kennislab 3. Professionele identiteit van leraren (in opleiding)

Dinsdag 22 september 2020 zijn we gestart met het Kennislab Professionele identiteit van leraren (in opleiding). In acht bijeenkomsten verdiepen we ons in het thema van dit Kennislab, waarbij de professionele identiteit van leraren in een veranderde omgeving speciale aandacht heeft.

Contactpersoon
Annet Meinen