Kennislab

2. Ontwikkeling van een lerende organisatie

Scholen zijn continue in verandering door nieuwe maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Dit vraagt van schoolleiders dat zij binnen hun schoolteam zorgen voor een cultuur waarin leraren zich continue ontwikkelen en gezamenlijk werken aan voortdurende onderwijsverbetering. Gespreid leiderschap, het ontwikkelen en benutten van expertise, het geven van feedback en reflectieve dialoog zijn hierbij belangrijke elementen.

We gebruiken in het kennislab het Playmakersmodel als kader om te werken aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Dit model is gebaseerd op onderzoek naar effectief leiderschap. Deze bestaat uit 3 dimensies: 1) de ontwikkeling van onderwijsprofessionals; 2) managen van talent van onderwijsprofessionals; 3) het realiseren van een aantrekkelijke leer- en werkomgeving. Voor elke van deze 3 dimensies ontwerpen en testen we handvatten en tools om schoolleiders te ondersteunen bij de ontwikkeling van een lerende organisatie.

Maak kennis met de deelnemers van dit kennislab

Kennisregisseur

ATO-scholenkring

Dianne Romijnders

dianneromijnders@ato-scholenkring.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Fontys Hogescholen
  • Trion Opleidingsschool
  • Stichting Quadraam
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • ATO-Scholenkring

Inspiratie

Opbrengsten Kennislab 2.2: Vragen om feedback: Basis voor een lerende organisatie

Bekijk in deze interactieve infographic de opbrengsten van het Kennislab 2. Ontwikkeling van een lerende organisatie. De opbrengsten beschreven in deze infographic zijn van Kennislab 2.2: Vragen om feedback: Basis voor een lerende organisatie.

Verslag zesde bijeenkomst Kennislab 2

Eind september ging het kennislab ontwikkelen van een lerende organisatie van start. De groep is opgesplitst in twee subgroepen: 1) Expertise in een professionele cultuur en 2) Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) in een lerende organisatie. De subgroepen zitten inmiddels in de ‘experimentation’ fase (bijeenkomst 6).

Eerste bijeenkomst Kennislab 2. Ontwikkeling van een lerende organisatie

Eind september 2020 ging het KennisLab ‘Ontwikkelen van een lerende organisatie’ enthousiast van start in een sfeervol gebouw op landgoed Coudewater in Rosmalen. De dertien leden van het KennisLab zijn afkomstig uit het primair en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen.

Contactpersoon
Dianne Romijnders