School

4. Coachen in een innovatieve leeromgeving

Het onderwijs van de toekomst vraagt andere, innovatieve leeromgevingen. Naast bijvoorbeeld digitale vaardigheden, vereist dit dat docenten heldere leerdoelen kunnen formuleren, weten hoe ze hiervoor een gepaste leeromgeving kunnen inzetten en hoe ze studenten op een aangepaste manier kunnen coachen en motiveren om te leren. Voor heel wat nieuwe leeromgevingen, zoals digitale, betekent dit bovendien dat de docent en de student zich niet op dezelfde plaats bevinden, wat coaching en begeleiding bemoeilijkt.

Binnen dit kennislab ontwikkelen we kennis over de competenties van docenten om studenten te coachen in (online) innovatieve leeromgevingen. Deze kennis vertalen we in praktische instrumenten die docenten ondersteunen in het coachen en begeleiden van studenten in een innovatieve leeromgeving. Hierin bedelen we een belangrijke rol toe aan de feedback van studenten. Hoe ervaren zij het leren in innovatieve leeromgevingen en hoe verwachten zij dat docenten hen daarbij begeleiden?

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Hogeschool Utrecht

Kristin Vanlommel

kristin.vanlommel@hu.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Fontys Hogescholen
  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool Marnix Academie
  • Stichting ACT

Inspiratie

Publicaties & links

Opbrengst kennislab 4. Coachen in een innovatieve leeromgeving

De opbrengst van kennislab 4 is een spel met als doel dat de docent met de klas/individuele student/leerling in gesprek kan gaan, gebaseerd op een concreet of gewenst scenario binnen de onderwijscontext. Waarbij er ingezoomd wordt op het handelen van de docent in relatie tot het effect op de student/leerling binnen een situatie.

Verslag tweede en derde bijeenkomst Kennislab 4

Tijdens de tweede en derde bijeenkomst bakenden we het thema verder af en gingen we aan de slag met artikels die we met elkaar deelden, de resultaten van gesprekken met leraren en leerlingen en we stonden stil bij de verdere concretisering en interpretatie van ons thema.

Verslag eerste bijeenkomst Kennislab 4

De eerste bijeenkomst stond in het teken van het ontdekken van elkaars expertise, talenten en leervragen. Op basis van de netwerkquiz bespraken we onze eigenheid als netwerker en onze verwachtingen van de samenwerking in dit kennislab. Dat leidde tot een aantal samenwerkingsprincipes.

Contactpersoon
Kristin Vanlommel