School

5. Blended Learning

Als docenten zijn wij altijd op zoek naar manieren om onze lessen elke dag weer te verbeteren. De zoektocht naar een ideale combinatie van factoren blijkt eindeloos te zijn. In dit kennislab ontdekt een groep enthousiaste onderwijsmensen het speelveld van Blended Learning. Blended Learning bevat een scala aan bruikbare aanpakken, theorieën en tools. Reden genoeg dus om in dit lab hier onderzoek naar te doen. Het doel van dit kennislab is om kennis te ontwikkelen over hoe docenten, vanuit Blended Learning, hun lessen en leeropbrengsten kunnen verbeteren. We kijken hierbij expliciet naar methodes en mogelijkheden.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Stichting Quadraam

Kevin van der Pol

k.vanderpol@lorentzlyceum.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Fontys Hogescholen
  • Stichting Quadraam

Inspiratie

Opbrengsten Kennislab Blended Learning

Het kennislab Blended Learning heeft in een periode van 5 maanden onderzocht hoe Blended Learning  kan worden ingezet bij het ontwerpen van lesprogramma’s in het voortgezet onderwijs. Verschillende aspecten hebben de ontwerpcriteria bepaald, waarbij de afstemming tussen verschillende leeractiviteiten centraal staat. Hierna zijn twee lesprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd. De evaluatie en analyse van de bevindingen kunnen we samenvatten in adviezen voor het maken van een goede “Blend”. Via een interactieve infographic deelt dit Kennislab de opbrengsten.

Update Kennislab Blended Learning januari 2021

In deze korte heads-up geven we je een update over de vorderingen van het Kennislab Blended Learning.

Contactpersoon
Kevin van der Pol