School

6. Toekomstgericht onderwijs

Het onderwijs is altijd aan veranderingen onderhevig. In de snel veranderende maatschappij waarbij kennis zich in snel tempo verspreidt en verdiept blijft de vraag ‘Waartoe leiden we op?’ centraal staan. Om aan het doel van onderwijs en de drievoudige opdracht van het onderwijs te blijven voldoen is het van belang aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld waar de studenten en leerlingen gaan werken. Binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Academie educatie is de stagevariant ‘het Leerlab’ opgericht waarbij studenten van de lerarenopleidingen de kans krijgen om stage te worden binnen het eigentijds onderwijs. Zelfsturing, de regie van het leerproces bij de student/leerling zelf en de coachende rol van de docent zijn belangrijke begrippen binnen het Leerlab.

Resultaatverwachting

Het doel van dit Kennislab is om te kijken welke elementen uit het Leerlab, het Leerlab tot een succes maken. Daarna willen we kijken hoe we deze elementen uit het Leerlab kunnen vertalen naar de curricula van alle (tweedegraads) lerarenopleidingen.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Maud Ras

Maud.Ras@han.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  • Fontys Hogescholen

Inspiratie

Creëer je eigen leerlab

Kennislab 6. levert hier de ingrediënten aan, om zelf een eigen leerlab te creëren.

Update, bijeenkomst 25 november 2020

In het lab ‘toekomstgericht onderwijs’ werken we volgens de ons aangereikte methodiek. Elke bijeenkomst is een fase in het proces van design thinking. Lees hier de update na de derde bijeenkomst van ons kennislab.

Verslag eerste bijeenkomst toekomstgericht onderwijs

Woensdag 9 september 2020 startten wij op feestelijke wijze de aftrap van het Kennislab Blended Learning. In het komende halfjaar verdiepen we ons in de methodiek en de praktische toepassingen van Blended Learning. Vanuit de verschillende expertises en interesses van de deelnemers (van Quadraamscholen en van daarbuiten) onderzoeken wij welke methodieken en toepassingen in de huidige tijdsgeest een hulp kunnen zijn voor onze lespraktijk. Lees hier het verslag.

Kick off toekomstgericht onderwijs

15 oktober 2020 was de start van het kennislab Toekomstgericht onderwijs van de HAN. We zijn maar direct begonnen met wat de grootste uitdaging bleek; het plannen van momenten waarop alle leden beschikbaar waren!

Contactpersoon
Maud Ras