School

6. Diversiteit en inclusie

We ontwikkelen in dit lab een tool waarmee we oog kunnen hebben voor eerste generatie studenten en de manier waarop we hen (onbewust) benaderen. De tool richt zich op observatie van gedrag van opleiders en het onderzoeken van de beoordelingen en feedback die deze studenten ontvangen.

Hoe kunnen we als lerarenopleiders oog hebben voor eerste generatie studenten (studenten die als eerste in de familie naar het wo of hbo gaan) en de manier waarop we hen (onbewust) benaderen? Hoe kunnen we daarbij voor ons onderwijs leren van positieve ervaringen van deze studenten?

Oog hebben voor eerste generatie studenten is nog een onderbelicht aspect in het onderzoek naar diversiteit en inclusie. Dit terwijl pabo’s relatief veel met deze doelgroep te maken hebben (de pabo en voorgangers stonden lang bekend als ‘het emancipatiekanaal’ voor eerste generatie studenten). Zo zijn er relatief veel mbo-ers op de pabo aanwezig: uit onderzoek is bekend dat stapelaars relatief vaker eerste generatie studenten zijn c.q. afkomstig zijn uit een milieu met minder gewaardeerd cultureel kapitaal.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

FHKE

Isabelle Diepstraten

i.diepstraten@fontys.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • FHKE
  • Fontys ICT
Contactpersoon
Isabelle Diepstraten