School

9. Stuurkracht/agency van leraren in de context van onderwijsinnovaties

Binnen het Kennisnetwerk Sprong Voorwaarts zoeken scholen en lerarenopleidingen naar manieren om toekomstgericht onderwijs vorm te geven. Dit impliceert veelal veranderingen in de onderwijspraktijk, zoals een sterker accent op didactisch coachen, meer nadruk op het ontwerpen van (innovatieve) leeromgevingen, aanmoedigen van zelfsturing door leerlingen etc. Om hier vorm aan te kunnen geven, zijn leraren en schoolleiders nodig met stuurkracht/agency. Leraren en schoolleiders die bewust sturing geven aan de onderwijspraktijk en deze proberen te verbeteren.

Vaak heeft die stuurkracht/agency ook invloed op de eigen professionele identiteit. Om stuurkracht te kunnen ‘ontwikkelen’ is enerzijds iets nodig bij de persoon zelf (bijvoorbeeld bewustwording van de eigen drive, professionele identiteit) en anderzijds ook in de (school) omgeving, bijvoorbeeld een leercultuur voor docenten, ervaren professionele ruimte etc.

Dit Implementatielab onderzoekt hoe we de stuurkracht van leraren kunnen versterken in interactie met hun omgeving. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Hoe ontwikkel je als leraar stuurkracht/agency? En wat is hierin de rol van de schoolleider? En van collega’s? Hoe ontwikkel je samen met collega’s (als team) collectieve stuurkracht/agency
  • Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor stuurkracht/agency in de context van een onderwijsinnovatie?

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Hogeschool Utrecht

Harry Rorije

Harry.rorije@hu.nl

Kennisregisseur

OGVO

Annemarie Sommers

asommers@ogvo.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Hogeschool Utrecht (HU)
  • FLOT
  • Marnix Academie
  • Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
  • ATO-Scholenkring
  • Quadraam

Inspiratie

Spelkaarten Superagent-spelregels

Doel van de spelkaarten is om deelnemers na te laten denken over concrete manieren waarop zij iets ‘anders’ kunnen doen in hun onderwijspraktijk. De spelkaarten nodigen uit om een actie te concretiseren met elkaar en de uitvoering hiervan zo concreet mogelijk te maken en daar na afloop op te reflecteren. De acties zijn bedoeld om te oefenen met een van de kwaliteiten van een ‘superagent’. Wilt u het totale spel ontvangen? Stuurt u dan een mail aan sprongvoorwaarts-flot@fontys.nl

Publicaties & links

Blog over de 3e bijeenkomst | Kennislab agency van leraren in de context van onderwijsinnovaties

Iedere deelnemer heeft aan de hand van minimaal twee artikelen rond een van de deelthema’s die we benoemd hebben uitgediept. Het betreft de volgende thema’s: Professionele identiteit, Hoe ontwikkel je agency (en wat is het) en Energie.

Publicaties & links

Blog over de 1e bijeenkomst | Kennislab agency van leraren in de context van onderwijsinnovaties

De 1e bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken met elkaar en het kennislab op te starten. Als eerste heeft iedereen zich voorgesteld. Leuk om collega’s uit het onderwijs te ontmoeten die allemaal op verschillende plekken zitten, zowel in het HBO, VO en PO.