School

4. Inductie, begeleiden van startende leraren

Doen we binnen opleidingsscholen t.a.v. inductie de goede dingen en doen we de dingen goed? Leiden onze inductieprogramma’s ook daadwerkelijk tot minder uitval van startende docenten? Het doel van dit kennislab is niet het ontwikkelen van nieuw materiaal, maar juist te starten vanuit alle goede voorbeelden en materialen die er vanuit het project Begeleiding Startende Leraren al liggen.

Elke school maakt vanuit de gezamenlijke visie en de eigen ambitie, eigen keuzes voor het (verder) implementeren van onderdelen.

In hoeverre komt de visie overeen met de praktijken? Wat kunnen we hierin leren van elkaar? En hoe kunnen alle landelijke tools en voorbeelden die zijn verzameld tijdens het BSL-project in 2014-1019 ons verder inspireren? Wat is het verschil tussen een eenjarig, tweejarig en driejarig inductieprogramma? Welke ambitie heb je hierin met jouw school? En wat betekenen de personeelstekorten in het onderwijs en de flexibilisering van de opleidingen voor ons als coach en schoolopleider in de school?

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Kennisregisseur

TRION

Debbie Tanamal

d.tanamal@piusxcollege.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • TRION
  • FLOT
  • OGVO
  • SOML
Contactpersoon
Saskia Heunks