School

4. De rol van de docent in onderwijs waarbij de leerling en niet het systeem centraal staat

Als we de leerling echt centraal stellen in ons onderwijs wat vraagt dit dan van de docent? Spreken we dan niet alleen over gepersonaliseerd leren, maar ook over gepersonaliseerd doceren? Wat betekent deze overstap van systeem-gedreven naar waarden gedreven onderwijs voor de opleiding van docenten? En wat betekent het voor onze huidige docenten?

In dit Kennislab verkennen we met elkaar de term gepersonaliseerd doceren. We bekijken of er vanuit de literatuur invulling gegeven kan worden aan het didactisch, pedagogisch en vakinhoudelijk repertoire dat een docent nodig heeft om de leerling centraal te stellen in zijn onderwijs. Vanuit dit overzicht maken we een praktische vertaling die kan dragen aan de ontwikkeling van dit repertoire.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Martin Vos

m.vos@fontys.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
  • Trion opleidingsschool
  • Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS)
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Inspiratie

Publicaties & links

Gesprekstool | De leerling centraal

Als we de leerling echt centraal stellen in ons onderwijs wat vraagt dit dan van de docent? Om samen met anderen in gesprek te komen over de wenselijkheid van het geven van student voice en voor het verkennen van mogelijkheden over hoe dit te doen, heeft dit kennislab een gesprekstool ontwikkeld.

Publicaties & links

BLOG bijeenkomst 1: kennislab ‘leerling centraal’

Op 27 september zijn we met zes deelnemers gestart met het kennislab ‘De rol van de docent in onderwijs waarbij de leerling en niet het systeem centraal staat’. Voor het gemak spreken we over het lab ‘leerling centraal’. Dat neemt niet weg dat de focus van dit lab ligt op wat je als docent moet doen om de leerling centraal te stellen.

Contactpersoon
Martin Vos