School

3. Veranderende rol leraren

  1. De rollen en taken van leraren in toekomstgericht onderwijs ziet er anders uit, denk aan didactisch coachen, ontwerpen, teamspeler zijn. Wat betekent dit voor je professionele identiteit?
  2. Hoe kan je het leren omgaan met nieuwe rollen begeleiden? Bij studenten lerarenopleiding of bij startende leraren hier gestalte aan geven… hoe begeleid je de ontwikkeling daarvan, welke tools heb je daarvoor nodig, structureel en systematisch?

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Barbara Roosken

b.roosken@fontys.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • FLOT
  • FHKE
  • HAN
  • Stedelijk College Henegouwen

Inspiratie

Publicaties & links

Opbrengst Kennislab 3: De vier T’s

Het spel heeft als doel dat (beginnende) docenten/ lerarenopleider met elkaar in gesprek gaan over de veranderende rollen van de docent.

PowerPoint | Discovery fase t/m ideation fase

PowerPoint van de bijeenkomst van Kennislab 3. waarin stil werd gestaan bij verschillende vragen.

Contactpersoon
Barbara Roosken