School

3. Formatief evalueren/feedback geven PO en VO

Formatieve evaluatie speelt een belangrijke rol in het nagaan hoe je je als lerende ontwikkelt. Formatief evalueren gebeurt dan ook tijdens het leerproces. Het proces van formatief evalueren is een cyclisch proces waarin het verkennen van leerdoelen, maar ook het stellen van feedbackvragen en deze verwerken belangrijke stappen zijn (Baartman & Gulikers, 2017).

Formatief evalueren kan bijdragen aan het vergroten van de autonomie van de lerende. Het ontwerpen van een proces van formatief evalueren dat bijdraagt aan de zelfsturing in het leren is echter een uitdagende opgave. Er zijn diverse vragen die je hierbij kunt stellen, zoals:

 • Wat kunnen we doen om studenten/leerlingen mee te nemen in de doelen en hier betekenis aan te geven?
 • Hoe kunnen we studenten/leerlingen belang van feedback in laten zien?
 • Wat vraagt het omgaan met emoties rond feedback van student/leerling en docent?
 • Hoe maak je feedback tot een interactief proces?
 • Hoe maak je feedback tot een cyclisch proces?
 • Hoe kun je als docent het stellen van een goede feedback vragen stimuleren?
 • Op welke manier kunnen leerlingen/studenten hun feedbackproces zichtbaar maken in het portfolio?
 • Welke strategieën kunnen we aanbieden die de zelfsturing in het feedbackproces ondersteunen?

In het Kennislab formatief evalueren staat het ontwerpen van (een deel van) het cyclische proces van formatief evalueren centraal. De cyclus van formatief evalueren vormt hierbij een belangrijke houvast. Het Kennislab ontwerpt vanuit deze focus één of meer tools die docenten of leerlingen/studenten kunnen inzetten als hulpmiddel in het proces van formatief evalueren.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

FLOT

Gerdine Velthoven

g.velthoven@fontys.nl

Kennisregisseur

ATO-Scholenkring

Debbie van Houten

debbie.vanhouten@ato-scholenkring.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

 • Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
 • ATO-Scholenkring
 • Quadraam
 • OGVO
 • Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Inspiratie

Publicaties & links

Opbrengsten kennislab 3 | Formatief evalueren/feedback geven PO en VO

Hieronder de opbrengsten van kennislab 3 | Formatief evalueren/feedback geven PO en VO. Deze tool bevat per fase vragen en voorbeelden  m.b.t. formatief feedback geven.

Samenvatting bijeenkomst 3.

Dit document bevat de terugkoppeling van de derde bijeenkomst van Kennislab 3. Formatief evalueren/feedback geven PO en VO. Daarnaast bevat het de eerste verkenning waar het prototype aan moet voldoen en een startdocument.

Samenvatting bijeenkomst 2.

Dit document bevat de terugkoppeling van de tweede bijeenkomst van Kennislab Formatief evalueren/feedback geven PO en VO.

Samenvatting bijeenkomst 1.

Dit document bevat de terugkoppeling van de eerste bijeenkomst van Kennislab 3. Formatief evalueren/feedback geven PO en VO.

Contactpersoon
Debbie van Houten