School

3. Doorwerking van lerende netwerken in relatie tot onderwijsinnovatie

Uit eerste onderzoeksresultaten naar lerende netwerken blijkt dat het voor veel lerende netwerken lastig is om voldoende doorwerking te realiseren. Kennis wordt wel gedeeld binnen het eigen lerend netwerk, maar het is lastig om stakeholders buiten het lerend netwerk te bereiken en daar impact te hebben. In dit kennislab willen we op zoek naar manieren waarop we de doorwerking van lerende netwerken in relatie tot onderwijsinnovatie kunnen vergroten.

In veel onderwijsorganisaties ontstaan allerlei vormen van lerende netwerken (innovatiewerkplaatsen, professionele leergemeenschappen, living labs, kennislabs, etc.) waarin met elkaar wordt geleerd en die ook tot doel hebben om bij te dragen aan het innoveren van het onderwijs. Het is voor veel lerende netwerken lastig om voldoende doorwerking te realiseren.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Hogeschool Utrecht

Harry Rorije

Harry.rorije@hul.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Hogeschool Utrecht
  • Westeraam
  • FHKE
Contactpersoon
Harry Rorije