School

2. Moreel Burgerschap

Om aanstaande leraren te ondersteunen met ervaringen van burgerschap is een reflectietool ontwikkeld die ingaat waar het bij burgerschap over gaat en reflectie erop stimuleert.

Op basis van de eerste ervaringen zal de reflectietool worden doorontwikkeld op inhoud en op gebruiksvriendelijkheid in vorm. Ook wordt bekeken hoe de tool ook voor professionals in de scholen kan worden ingezet.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

FLOS

Helma de Keijzer

h.dekeijzer@fontys.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • FLOS
  • FLOT
  • Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Contactpersoon
Helma de Keijzer