School

1. Didactiek van het levensecht/authentiek leren

Dit Kennislab onderzoekt in hoeverre er vanuit ieders specifieke school- en opleidingscontext voldoende gemeenschappelijkheid en afbakening te vinden is op het authentiek-, levensecht- en buitenschools leren.

In dit Kennislab worden in de praktijkcontext verschillende vormen van buitenschools leren onderzocht, zoals:

 • binnen TTO-onderwijs het leren in het kader van buitenlandreizen met meer diepgang te geven;
 • leerrendement te organiseren en contacten met bedrijven en instellingen in de regio meer te integreren in het leren op school;
 • het bedrijfsleven in de school te halen als onderdeel van opleidingsprogramma’s
 • hoe learner agency te bevorderen en individuele en buitenschoolse leerroutes zichtbaar maken;
 • ‘sociaal leren’ (social presence) in digitale leeromgevingen.

Aan alle bovengenoemde contexten geldt de overkoepelende opleidingsdidactische vraag ‘Hoe verbind (integreer) je op een samenhangede manier het leren buiten school (werkplek) met het leren in de school. Welke visie, didactische concepten en strategieën zijn er in dit verband? Met daarbij de specifieke vragen Hoe je maak dit leren zichtbaar maakt/waardeert? Hoe bereid je leerlingen/hierop voor?

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

SOML

Guido van Dijk

g.vandijk@soml.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

 • Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML)
 • Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
 • Trion opleidingsschool
 • Quadraam
 • Marnix Academie
 • Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS)

Inspiratie

Publicaties & links

Opbrengst kennislab 1 | Didactiek van het levensecht/authentiek leren

Het ontwikkelen van authentiek leren binnen educatie begint met een gesprek, een dialoog, en het stellen van vragen. Bekijk hier de opbrengsten van kennislab 1 | Didactiek van het levensecht/authentiek leren.

Contactpersoon
Guido van Dijk