School

1. Burgerschap en morele oriëntatie

Als burgerschapsonderwijs bedoeld is om leerlingen voor te bereiden op democratisch samenleven dan wil je dat leerlingen zich leren verhouden tot elkaar, dat ze de wereld waarin ze (willen) leven ervaren en dat ze diversiteit en meningsverschillen omarmen en hierin groeien.

Werken aan moreel burgerschap in het onderwijs: hoe bereid je leerlingen daarop voor? Wat vraagt dat dan van de leerling, de onderwijsprofessional, de content, de organisatie en het (school)beleid?

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS)

Helma de Keijzer

h.dekeijzer@fontys.nl

Kennisregisseur

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML)

Richard Coenen

richardcoenen@agoraroermond.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Quadraam
  • OGVO
  • SOML
  • FLOS
  • Trion
  • Hogeschool Utrecht

Inspiratie

Publicaties & links

Opbrengst lab 1. Burgerschap en morele oriëntatie

Leraren leveren actief een bijdrage aan burgerschapsvorming van leerlingen. Het gaat dan om houding en vaardigheden zoals het leren respecteren van diversiteit en om leerlingen voor te bereiden op democratisch samenleven en actief burgerschap. De school biedt hiervoor een oefenplaats waarin leerlingen leren zich te verhouden tot elkaar, dat ze de wereld waarin ze leven […]

Publicaties & links

Kennislabs ‘burgerschap’ en ‘diversiteit en moreel kompas’ slaan de handen ineen

Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de kennislabs ‘burgerschap’ en ‘diversiteit en moreel kompas’ bij elkaar gevoegd. In een gemeenschappelijke sessie kwamen we samen tot het inzicht dat er wel heel veel overeenkomsten zijn in beide thema’s. De kandidaten van beide afzonderlijke kennislabs vulden elkaar goed aan binnen de thema’s die besproken werden.

Contactpersoon
Helma de Keijzer