VO-opleidingsscholen: de meerwaarde van praktijkgericht onderzoek

Onderzoek van het Kohnstamm instituut met als centrale vraag: Welke meerwaarde heeft praktijkgericht onderzoek in de vo-(academische) opleidingsscholen volgens de betrokkenen in de samenwerkingsverbanden van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen? Met praktijkgericht onderzoek wordt onderzoek bedoeld dat door lio’s en docenten wordt uitgevoerd in de schoolpraktijk en waarvan het proces en de uitkomsten praktijkrelevant, contextrijk en –specifiek zijn | 2016