Verslag tweede en derde bijeenkomst Kennislab 4

Tijdens de tweede en derde bijeenkomst bakenden we het thema verder af en gingen we aan de slag met artikels die we met elkaar deelden, de resultaten van gesprekken met leraren en leerlingen en we stonden stil bij de verdere concretisering en interpretatie van ons thema. Wat verstaan we onder coachen, onder een innovatieve leeromgeving. Hoe krijgen we zicht op wat de docent nodig heeft? Hoe weten we wat de student nodig heeft om te leren? In eerste instantie stelden we vast dat er bijzonder veel relevante factoren en actoren zijn en dat het belangrijk was om tot een heldere focus te komen.