Verslag eerste bijeenkomst toekomstgericht onderwijs

Woensdag 9 september 2020 startten wij op feestelijke wijze de aftrap van het Kennislab Blended Learning. In het komende halfjaar verdiepen we ons in de methodiek en de praktische toepassingen van Blended Learning. Vanuit de verschillende expertises en interesses van de deelnemers (van Quadraamscholen en van daarbuiten) onderzoeken wij welke methodieken en toepassingen in de huidige tijdsgeest een hulp kunnen zijn voor onze lespraktijk. Lees hier het verslag.