Verslag eerste bijeenkomst Kennislab 4

De eerste bijeenkomst stond in het teken van het ontdekken van elkaars expertise, talenten en leervragen. Op basis van de netwerkquiz bespraken we onze eigenheid als netwerker en onze verwachtingen van de samenwerking in dit kennislab. Dat leidde tot een aantal samenwerkingsprincipes.