Handreiking | Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag

Deze handreiking van de Kennisrotonde gaat over het proces van vraagarticulatie bij praktijkgericht onderzoek. In dat proces is het de bedoeling om een praktijkvraagstuk te signaleren en te verkennen, te besluiten of onderzoek nodig is, en zo ja een onderzoeksvraag te formuleren. Professionals uit de onderwijspraktijk en onderzoekers zoeken elkaar op voor deze vraagarticulatie. Het onderzoek en het antwoord op de uiteindelijk geformuleerde onderzoeksvraag helpt praktijkprofessionals om in relatie tot het praktijkvraagstuk evidence informed keuzes te maken en daarnaar te handelen | 2019