Update, bijeenkomst 25 november 2020

In het lab ‘toekomstgericht onderwijs’ werken we volgens de ons aangereikte methodiek. Elke bijeenkomst is een fase in het proces van design thinking. Daarnaast heeft elke bijeenkomst ook een vaste volgorde, die is ontleend aan scrum. We beginnen altijd met een rondje ‘stand up’ waarin alle deelnemers even kort aangeven hoe ze erbij zitten, waar de energie zit en wat ze verwachten van de bijeenkomst. Daarna volgt een inhoudelijk deel en we eindigen met een ‘wrap up’ waarin de afspraken worden herhaald. Lees hier de update na de derde bijeenkomst van ons kennislab.