Artikel | Stimuleert het zelf doen van onderzoek de professionalisering van leraren?

Dit artikel gaat in op de kans voor leraren om zich te professionaliseren door het zelf uitvoeren van onderzoek. De leraar is niet langer alleen de uitvoerder in de lespraktijk. Hij is in staat vragen te stellen bij datgene wat hij doet en via eigen onderzoek of dat van anderen antwoorden te vinden die de eigen lespraktijk verbeteren. | 2018