Schematisch overzicht werkwijze ResearchLab

Dit schema maakt de stappen inzichtelijk wanneer een onderwijsvraag binnenkomt bij het ResearchLab.