Samenvatting bijeenkomst 3.

Dit document bevat de terugkoppeling van de derde bijeenkomst van Kennislab 3. Formatief evalueren/feedback geven PO en VO. Daarnaast bevat het de eerste verkenning waar het prototype aan moet voldoen en een startdocument.