Poster | Consortium STEM: crossing boundaries for learning and development

Dit consortium richt zich op de verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs op het gebied van Science, Technology,
Engineering & Mathematics (STEM), in primair- en voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen. Bekijk de poster voor de ambities. | 2020