Poster | Consortium leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. bekijk de poster voor de ambities van dit consortium. | 2020