Over dit kennislab | Wat gaan we doen?

Hoe kunnen we studenten actief en ondernemend bij laten dragen aan duurzame ontwikkeling? Wat zouden ze moeten kunnen en op welke manier kunnen wij daar een belangrijke bijdrage aan leveren? In dit kennislab willen een tool(kit) ontwikkelen voor studenten die deelnemen aan internationale reizen (bijv. aan Crossing Borders). Zij hebben internationale ervaring opgedaan. Hierdoor ontwikkelen zij zich. Zij doen kennis, inzicht en ervaringen op. Hoe vindt de debriefing plaats n.a.v. ervaringen en ontmoetingen? Hoe kunnen we deze duurzaam verankeren? In 8 bijeenkomsten gaan we bijdragen aan sociale impact in sociaal ondernemerschap in het onderwijs.

Deelname aan het kennislab

Onze deelname aan het Kennislab is primair ingegeven door het verlangen om deel te nemen aan het creëren van innovatie ideeën en oplossingen voor gedeelde uitdagingen en problemen in het onderwijs. Daarnaast zijn er ook andere redenen: om met gelijkgestemde mensen bouwen aan zinvolle relaties; kennismaken met nieuwe onderwerpen en leren van experts; bijdragen aan nieuw onderwijs; bijdragen aan de ontwikkeling van een meer rechtvaardige wereld; bijdragen aan duurzaamheid in het onderwijs.

Kennis en inzicht

We verwachten kennis en inzicht te verwerven op het gebied van cyclisch onderzoek, hoe deze toe te passen en welke resultaten we mogen verwachten. Design thinking en de 8 stappen van onderzoek is een methodiek waar wij als opleidingsdocenten niet veel ervaring mee hebben, maar die wel erg nuttig kan zijn in het ontwerpen van bijvoorbeeld nieuw onderwijs zoals bijvoorbeeld speldidactiek.

In ons Kennislab met als thema onderwijs en sociaal ondernemerschap willen wij aan de hand van speldidactiek, studenten op de pabo de betekenis van sociaal ondernemerschap bij brengen. Wij willen dit doen door sociaal ondernemerschap tot leven te brengen door middel van een spelervaring. De bijvangst is dat hopelijk zij de volgende stap kunnen zetten en dit model leren aan kinderen op de basisschool.

Sociaal ondernemerschap zoals wij dat verstaan is gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Wanneer we spreken over onderwijs en sociaal ondernemerschap dan willen wij studenten van de pabo laten ervaren hoe ze kansen kunnen herkennen en onderkennen, en hoe ze uiteindelijk sociale waarde kunnen creëren. Dit doen we door ze kennis te laten maken met het model van onderwijs en sociaal ondernemerschap en enthousiast te maken voor sociaal ondernemerschap in onderwijs. Het spelontwerp en de spelprincipes die wij hierbij bedenken moet hieraan bijdragen. In verbinding staan, de dialoog, samenwerken e.a. spelelementen maken onderdeel van het spel. Het effect dat we tijdens het spel willen genereren is niet altijd meetbaar, maar wel merkbaar: respectvol, in verbinding, betrokken op de ander, naar elkaar toegroeien etc. Het spel dat ontwikkeld wordt is daartoe een middel. Uiteraard moet het ontwerp wel duurzaam zijn, d.w.z. een spelontwerp dat niet één keer gebruik wordt maar dat vaker en zelf structureel gebruikt kan worden, bijvoorbeeld op een leerplein of iets dat opgenomen wordt in het curriculum van de opleiding.