Opbrengsten Kennislab Blended Learning

Het kennislab Blended Learning heeft in een periode van 5 maanden onderzocht hoe Blended Learning  kan worden ingezet bij het ontwerpen van lesprogramma’s in het voortgezet onderwijs. Verschillende aspecten hebben de ontwerpcriteria bepaald, waarbij de afstemming tussen verschillende leeractiviteiten centraal staat. Hierna zijn twee lesprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd. De evaluatie en analyse van de bevindingen kunnen we samenvatten in adviezen voor het maken van een goede “Blend”. Via een interactieve infographic deelt dit Kennislab de opbrengsten.