Opbrengst lab 1. Burgerschap en morele oriëntatie

Leraren leveren actief een bijdrage aan burgerschapsvorming van leerlingen. Het gaat dan om houding en vaardigheden zoals het leren respecteren van diversiteit en om leerlingen voor te bereiden op democratisch samenleven en actief burgerschap. De school biedt hiervoor een oefenplaats waarin leerlingen leren zich te verhouden tot elkaar, dat ze de wereld waarin ze leven ervaren en dat ze diversiteit en meningsverschillen leren omarmen en hierin kunnen groeien.

Maar hoe draag je als (aanstaande) leraar bij aan burgerschap en hoe herken je situaties waarin je actief kunt bijdragen aan burgerschapsvorming van leerlingen? Welke spanningen kom je daarin tegen?

Op deze vragen is geen eenduidig antwoord mogelijk en is er geen kant en klaar recept dat je kunt toepassen. Om aanstaande leraren hierin te ondersteunen is deze reflectietool ontwikkeld met als doel om situaties van burgerschap te herkennen, hierop te reflecteren en je hier verder in te ontwikkelen.