Opbrengst kennislab 4. Coachen in een innovatieve leeromgeving

De opbrengst van kennislab 4 is een spel. Het spel heeft als doel dat de docent met de klas/individuele student/leerling in gesprek kan gaan, gebaseerd op een concreet of gewenst scenario binnen de onderwijscontext. Waarbij er ingezoomd wordt op het handelen van de docent in relatie tot het effect op de student/leerling binnen een situatie.