Opbrengst kennislab 2 | Superagent

Dit kennislab heeft zich geconcentreerd op de vraag hoe we leraren bewust kunnen maken van hun eigen stuurkracht/agency in de context van onderwijsinnovaties. Halverwege het kennislab is de volgende ontwerpvraag leidend geworden om tot een prototype van een product te komen.

Bedenk een speels hulpmiddel waarmee je als onderwijsprofessional inzicht krijgt in je eigen agency en wat helpt om jezelf verder in beweging te zetten.

Ontwerpcriteria die de leden van het kennislab hebben opgesteld zijn: het product is speels, je kan het vastpakken, levert energie op, kost weinig tijd om te spelen, levert beweging bij deelnemers op, past bij de dagelijkse praktijk, is zelfstandig of in groepsverband te spelen en heeft een verfrissende uitstraling.

Brainstorm

Op basis van de ontwerpcriteria is een brainstorm gehouden met de leden van het kennislab en zijn alle ideeën gerangschikt in hoeverre ze haalbaar en een sterk voorbeeld zijn. De keuze is gemaakt om een ‘kaartspel’ te ontwikkelen met reflectievragen/activiteiten die op elk moment van de dag inspirerend en/of activerend kunnen zijn.

Superagent

Het resultaat is het spel Superagent. Het spel is individueel te spelen door elke keer als persoon een kaart te trekken met een reflectievraag en zelf hierop te reflecteren en actie te ondernemen. Het spel is als groep te spelen met: pionnen, fiches, een spelbord, dobbelstenen, beschrijvingen van superhelden en reflectiekaarten.

Er zijn vijf superhelden die in het spel worden gebruikt: Nelson Mandela (de verbinder), Steve Jobs (de ondernemer), Socrates (de reflector), Maria Montessori (de leermeester) en Leonardo da Vinci (de kenniswerker). De rollen en indeling van de vijf superhelden en de vragen op de reflectiekaarten behorende bij de superhelden zijn gebaseerd op onderzoek naar leeractiviteiten van leraren [1] en karaktereigenschappen behorende bij Agency [2].

Op het sprong voorwaarts festival van maart 2022 is de individuele variant online voor het eerst uitgetest. In de laatste kennislabsessie is de groepsvariant uitgeprobeerd. Het eerste prototype van het spel is aangepast op basis van de eerste ervaringen op het festival en binnen het kennislab.

Doorontwikkeling

Het spel Superagent wordt in 2022/2023 binnen Sprong Voorwaarts doorontwikkeld in een implementatielab.

[1]      E. Kyndt, D. Gijbels, I. Grosemans, and V. Donche, “Teachers’ Everyday Professional Development: Mapping Informal Learning Activities, Antecedents, and Learning Outcomes,” Rev. Educ. Res., vol. 86, no. 4, pp. 1111–1150, 2016, doi: 10.3102/0034654315627864.

[2]      H. R. M. A. Van Der Heijden, J. J. M. Geldens, D. Beijaard, and H. L. Popeijus, “Characteristics of teachers as change agents,” Teach. Teach. Theory Pract., vol. 21, no. 6, pp. 681–699, 2015, doi: 10.1080/13540602.2015.1044328.